BİLET Hazırlık


One World Test’te öğrenciler native speaker, profesyonel öğretmenlik sertifikası olan, sınav hazırlık deneyimli öğretmenlerle çalışır. Dersler, Beşiktaş-Kadıköy ofislerimizde veya öğrencinin evi veya başka bir uygun lokasyonda yapılabilir. Bilet Sınavı, Bilgi Üniversite’nin özel bir sınavıdır. Sınav 2 aşamayı içerir: Seviye tespit ve muafiyet sınavı olmak üzere. Seviye Tespit sınavı, öğrencinin İngilizce seviyesini belirlemenin yanı sıra daha zor bir sınav olan muafiyet sınavını öğrencinin geçip geçemeyeceği veya Bilgi Üniversite’sinde lisans derslerine başlayıp başlayamayacağını değerlendirir.

Birinci Aşama BİLET Sınavı (Seviye Tespit) BİLET’in

1. Aşama olan Seviye Tespit sınavının Okuma ve Yazma Bölümleri bulunur. Okuma modülü; 20 okuma, 30 dilbilgisi olmak üzere toplam 50 tane çoktan seçmeli sorudan oluşur. Yazma Modülü 2 kısa yazma paragrafından oluşur. Öğrenciler 2. Aşama (Muafiyet) sınavına girebilmek için BİLET’in Seviye Tespit-Birinci aşama sınavından en az 45 puan almak zorundadır.

İkinci Aşama BİLET sınavı (Muafiyet)

İkinci aşama sınavı iki gün boyunca uygulanan dinleme, okuma, yazma ve konuşma modülünden oluşur.


Konuşma modülü ilk gün yapılır, 4-5 dakika sürer ve iki sınav yönetmeni tarafından aynı anda yapılır. Bir sınav yönetmeni konuşurken diğeri yalnız dinler ve not alır. Her bir öğrenciye hobiler, medya, eğitim gibi genel konulardaki görüşleri içeren ortalama 4-5 tane soru sorulur. Öğrenciler ikinci gün okuma, yazma ve dinleme modüllerini yaparlar.

Okuma modülü 1000-1500 kelimelik bir makaleden ve 10-12 sorudan oluşmaktadır. Okuma modülünü bitirmeleri için maksimum 60 dakikaları vardır.

Yazma modülü içinse 400-450 kelimelik makale yazmaları gerekir. 1 saat vakitleri vardır.

Dinleme modülünde yaklaşık 10 soru vardır ve yaklaşık 12 dakika sürer. Ne duyduklarını not almalı ve ardından verilen soruları yapmalıdır. Sınavın toplam süresi 2 saattir. Lisans eğitimine başlamaları için 60 puan veya üzeri puan almak zorundadır.

One World Test; Bilet Sınav becerilerini geliştirmek için tamamen öğrenciye odaklı birebir, özel dersler veriyoruz. BİLET sınavına öğrenciyi hazırlamak için çalışma planı oluşturmak amacıyla ilk olarak seviye belirleme testi uyguluyoruz. Elde edilen sonuca göre öğrenci, kendisine özel hazırlanmış bir ders programı dahilinde çalışacaktır.